Mannskoret Over Enga ble stiftet 27. april 1988. Koret springer ut av det lille lokalsamfunnet Leirsund som ligger i Lillestrøm kommune. Korets fremste mål er å spre sangglede i nærmiljøet og repertoaret spenner over et bredt register fra drikkeviser til sakrale sanger. 

Gleden står i sentrum for all vår aktivitet. Enten vi opptrer som syngende servitører eller overrasker noen som fortjener en oppmuntring i hverdagen, så forsøker vi alltid å formidle med et smittende humør. Kanskje kommer sanggleden best til uttrykk i samspillet mellom oss og vårt publikum - ikke minst når tilhørerne selv aktivt tar del i sangen. 

Selv om vi er et kor bestående av amatører, synes vi det er viktig at koret holder en høy profil i lokalsamfunnet. Vi bruker mye energi på å være synlige, noe som er med på å gjøre oss til en attraktiv og etterspurt underholdningsaktør. Dette fungerer også som en viktig motivasjon for oss og utfordrer oss til stadig å bli bedre. Slik kan vi være med på å bidra til det kulturelle mangfoldet i Lillestrøm. 

Bak koret står den prominente mødreforeningen. Medlemmene i denne foreningen har med stor klokskap, og kanskje enda større tålmodighet, latt sine partnere dyrke sangen som hobby. Og det er nettopp medlemmene i mødreforeningen som har stått for broderiarbeidet på Over Engas vakre fane. Fanen er for øvrig designet av kunstneren Eli Møller som også er medlem av mødreforeningen. 

Over Enga består altså av 20 korister, eller sangbrødre om man vil, og vi møtes til trening en gang per uke. Synes du dette kunne være en spennende utfordring? Ikke nøl med å ta kontakt! Vi inviterer alle interesserte til å bli med i vårt trivelige miljø og spre sangglede i lokalsamfunnet.